Управление проектами
- Byggherreombud
- Prosjektledelse
- Prosjekteringsledelse
- Byggeledelse
- SHA
Поиск по сайту ENSI
Search ENSI-web and in reports
Управление проектами

Byggherrerådgivning og prosjektledelse

Project Management and Consultancy in the Building Industry

ENSI er en rådgiver som tilbyr tjenester til private og offentlige prosjekteiere og eiendomsutviklere knyttet til utvikling, planlegging, bygging/renovering og drifting av ulike typer bygninger. ENSI is providing consultancy services to public and private property developers and building owners in development, planning, construction and operation of various types of buildings.

Vi tilbyr en rekke tjenester, blant annet:

         – byggherrens representant (BR)
         – koordinator for prosjekteringsfasen (KP)
         – koordinator for utførelsesfasen (KU)
  • ledelse av energi- og FDVU-prosjekter (Byggautomasjon, energiledelse, Facility Management, etc.)

We offer a variety of services, including:

         – building owner representative (BR)

         – design control (KP)

         – project implementation control (KU)

  • project management of energy and O&M projects (Building Management Systems, Energy Management, Facility Management, etc.)
Vårt mål er å levere tjenester som sikrer rett kvalitet, rett pris og avtalt leveringstid gjennom fokus på viktige aktiviteter og milepæler. Our goal is to provide services ensuring right quality, right price and agreed time of delivery through focus on important milestones.