Project Management
- Byggherreombud
- Prosjektledelse
- Prosjekteringsledelse
- Byggeledelse
- SHA
Search on ENSI
Search ENSI-web and in reports
Byggherrerådgivning og prosjektledelse - Byggeledelse

Som byggherrens representant på byggeplassen har ENSI erfaring både med komplett byggeledelse og med byggeledelse for tekniske fag i mer kompliserte bygningsprosjekter.


ENSI’s kan tilby tjenester knyttet til:

 • Kvalitetssikring i detaljprosjekteringsfasen, inkl. evaluering av konkurransegrunnlaget
 • Tilbudsevaluering, avklarings- og kontraktsmøter
 • Ledelse og referering fra oppstartsmøter, KS-møter, fremdriftsmøter og særmøter
 • Dokumenthåndtering og administrasjon
 • Kvalitetssikring og kontroll av entreprenører og leverandører
 • Framdriftskontroll
 • Behandling av endringsvarsler og -krav
 • Økonomi- og fakturabehandling
 • Periodisk rapportering av økonomistatus, endringer, framdrift, forhold på byggeplassen, etc.
 • Ferdigbefaring
 • Prøvedrift
 • Overtakelse og innflytting
 • Garanti og reklamasjonstid