Project Management
- Byggherreombud
- Prosjektledelse
- Prosjekteringsledelse
- Byggeledelse
- SHA
Search on ENSI
Search ENSI-web and in reports
Byggherrerådgivning og prosjektledelse - Prosjekteringsledelse

ENSI har erfaring som prosjekteringsleder for ulike typer byggeprosjekter.


Som leder for en flerfaglig prosjekteringsgruppe, er prosjekteringslederen et viktig bindeledd mellom oppdragsgiver (byggherre) og prosjekteringsgruppa.  Prosjekteringslederen skal bidra med informasjon slik at kontraktens beskrevne ytelser og funksjoner blir implementert og at prosjekteringsgruppa har de nødvendige forutsetninger for å løse sine oppgaver.