Project Management
- Byggherreombud
- Prosjektledelse
- Prosjekteringsledelse
- Byggeledelse
- SHA
Search on ENSI
Search ENSI-web and in reports
Byggherrerådgivning og prosjektledelse - Prosjektledelse

ENSI har lang erfaring med ledelse av ulike typer prosjekter og spesifikt byggeprosjekter. 


Vi har erfaring med totalentrepriser, hovedentrepriser, delte entrepriser, OPS og samspillsmodeller. 
ENSI tilbyr prosjektledere med den faglige og administrative erfaring og kompetanse som kreves for å organisere og styre et prosjekt gjennom alle faser, innenfor de avtalte rammer for kvalitet, økonomi og framdrift.
 

 

Vellykkede prosjekter er et resultat av god planlegging og prosjektledelse.